KLIKNIJ => Nie znam ani jednej osoby, która konsekwentnie konsumowała więcej niż 10000 mg witaminy C przez kilka lat, która później zachorowała na choroby wieńcowe. Ci zaś, którzy byli wcześniej już chorzy, taka ilość zwykle kontroluje jakiekolwiek zauważalne symptomy choroby wieńcowej (źródło: Owen Fonorow, Practicing Medicine Without A License? Strona 78)

KLIKNIJ => Dzisiaj, prawie 20 lat konsekwentnych relacji (pacjentów) pokazuje, że rekomendowane dawki przez Paulinga wiążących inhibitorów Lp(a) (proliny, lizyny) są prawie zawsze skuteczne w odwracaniu symptomów zaawansowanej choroby serca w ciągu 30 do 90 dni. (źródło: Practicing Medicine Without A License? Strona 84)


MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY MIELI NIEDOBORY WITAMINY C MIELI WZGLĘDNE RYZYKO OSTREGO ATAKU SERCA WIĘKSZE O 3,5 RAZA (OD 1,8 DO 6,7) W PORÓWNANIU DO TYCH, KTÓRZY NIE MIELI NIEDOBORÓW – to wniosek badania
                         KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY
 

ZNALEŹLIŚMY MOCNY ODWROTNY TREND DLA POZIOMU WITAMINY C (KONCENTRACJI AKORBINU) WE KRWI Z WSZELKIMI CHOROBAMI  I CHOROBAMI WIEŃCOWYMI – to wniosek badania

                         kliknij po szczegóły 


PODAWANA DOUSTNIE WITAMINA C REDUKUJE SZTYWNOŚĆ ARTERII I GROMADZENIE SIĘ PŁYTKI MIAŻDŻYCOWEJ U LUDZI - tytuł badania

                         kliknij po szczegóły 


POZIOM WITAMINY C W OSOCZU PRZEPOWIADA RYZYKO UDARU PRZEZ 10 LAT (BADANIA) U 20 649 UCZESTNIKÓW BADANIA [...] - tytuł badania

                         KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY


NISKI POZIOM WITAMINY C BYŁ POWIĄZANY Z PODNIESIONYM RYZYKIEM WYLEWU, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MĘŻCZYZN Z NADCIŚNIENIEM I NADWAGĄ - to wniosek badania

                         KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY


POZIOM WITAMINY C W OSOCZU KRWI BYŁ ODWROTNIE SKORELOWANY DO SKURCZOWEGO I ROZKURCZOWEGO CIŚNIENIA KRWI I PULSU [...] CIŚNIENIE KRWI BYŁO RÓWNIEŻ SKORELOWANE ZE SPOŻYCIEM WITAMINY C - to wniosek badania

                         KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY


W RANDOMIZOWANYM, PODWÓJNIE ŚLEPYM, KONTROLUJĄCYM EFEKT PLACEBO WYKAZALIŚMY, ŻE LECZENIE PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM WITAMINĄ C (KWASEM ASKORBINOWYM) OBNIŻA CIŚNIENIE KRWI - to wniosek badania

                        KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁYAmerykanie z największym poziomem witaminy C i E we krwi mają najniższą śmiertelność.

Taką informację dostarcza badanie wykonane na Uniwersytecie Columbia jak informuje Bill Sardi http://knowledgeofhealth.com/americans-highest-blood-levels-vitamins-c-and-e-have-lowest-mortality-rate/

co potwierdza opinię Linusa Paulinga: „Branie dużych dawek witaminy C i innych antyutleniaczy wydłuża życie o 20 do 30 lat" (How To Live Longer and Feel Better, 1986)  WITAMINA C LECZY CHOROBY SERCA?

                    badania naukowe

                        kliknij po szczegóły BŁĘDNE METODOLOGICZNIE badania (co je unieważnia) o witaminie C, którymi się posługują koncerny, lekarze, media, które najczęściej docierają i kształtują opinię publiczną!!!!

                        kliknij po szczegóły Czy prawo polskie działa w interesie Twoim, umierającego na zawał CZY koncernów, które rocznie mają przychód ok. 235 miliardów złotych (76 mld $) z leków na serce?

Koncerny=>Codex Alimentarius=>prawo EU i polskie=>ograniczenia i zakazy dot.witamin=>ochrona miliardowych zysków?

                   kliknij po szczegóły 


Pięćdziesiąt (50) procent pacjentów z chorobami serca nie ma żadnego z konwencjonalnych czynników ryzyka - to tytuł badania

                        KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

 

29% POLAKÓW MA NADCIŚNIENIE

               ŹRÓDŁO: NATPOL III PLUS, 2002 - KLIKNIJ 


44% POLAKÓW UMIERA NA SERCE, czyli ok. 170 tysięcy rocznie, ok. 465 dziennie, ok. 19 na godzinę

                            ŹRÓDŁO: GUS 2013 - KLIKNIJ 


Blokada tętnic szyjnych często nie ma symptomów i ani pacjent ani lekarz nie wiedzą o niej, aż do momentu, gdy przerwie dopływ krwi do mózgu. Gdy obszar mózgu jest pozbawiony krwi, przestaje funkcjonować. - to fragment badania

                          KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY


To komu mam ufać, lekarzowi czy tym badaniom? Co na to powie lekarz?!!!!!

                     KLIKNIJ - O CO PYTAĆ LEKARZA 


Spittle (1971 - Atherosclerosis and vitamin C, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4143535), obserwując brak nawracających ataków serca lub udarów u 60 pacjentów, którzy otrzymywali od 1 do 3 gramów witaminy C dziennie przez okres 30 miesięcy, stwierdził, że miażdżyca jest prawdopodobnie "długoterminowym niedoborem (lub negatywną równowagą) witaminy C, który pozwala odkładać się cholesterolowi w arteriach, i skutkuje w zmianach w innych frakcjach tłuszu"

(źródło: Stop America's #1 Killer, strona 83)To każdy wie, że krwinki białe stanowią kluczowy element systemu odpornościowego i obronnego organizmu. Ale kto wiedział, że te komórki zawierają od 25 do 80 razy więcej witaminy C w sobie niż reszta krwi? I że na poziom witaminy C w krwinkach białych można wpływać suplementają witaminą C?


                               kliknij po szczegóły Mózg i pozostałe elementy ośrodkowego układu nerwowego to tkanki o największym nasyceniu? ....   tak, tak, dobrze, kwasem askorbinowym, czyli witaminą C.


                               kliknij po szczegóły 

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że został oszukany Mark Twain

 CUKRZYCA     NOWE FAKTY  

koncerny i leki   


 POZNAJ PRAWDĘ  

palenie a zawał 


TEGO NIE WIESZ! 

choroby      kości


ROLA WITAMINY C?

 linus   

 pauling

 2 NOBLE TO MAŁO?